Abafundi bangoku besidanga sokuqala

Iiwebhusayithi zeemodyuli: Iimodyuli zezifundo ezininzi zineewebhusayithi ezinemathiriyeli eyongezelelweyo. Iwebhusayithi yemodyuli nganye isingathwe kwenye yezi ndawo zilandelalyo:

Abenzi be-PCB: Abafundi abafuna iinkonzo zokwenza i-PCB kufuneka bazalise ifomu yokwenza isicelo :Application form.

Ulwazi ngokhuseleko luyafumaneka kwiphepha lokukhutshelwayo: Downloads page


Iindlela zokufumana ulwazi


Nakushishino


Izaziso zemisebenzi

Iziganeko

First icon box

2016 PRASA-RobMech International Conference

November 30, 2016 – December 2, 2016

First icon box

Antennas for Radio Telescopes – 2016

November 21, 2016 – November 25, 2016