Elektriese energiestelsels

Navorsing oor elektriese energiestelsels fokus hoofsaaklik op die opwekking, transmissie, omsetting en beheer van elektriese energie, met inbegrip van hernubare energie. Ses permanente dosente vorm die Afdeling Elektriese Energiestelsels en is, tesame met ’n relatiewe groot aantal nagraadse studente, by hierdie navorsing betrokke. Fasiliteite behels onder meer drie groot, wêreldklas-laboratoriums vir navorsing oor hoogspanning-drywingselektronika en elektriese masjiene. Toetse kan in hierdie laboratoriums gedoen word teen krag- en spanningsvlakke van tot onderskeidelik 3 MW en 400 kV.

Die navorsing oor kragstelsels sluit werk aan breëband-modellering en parameterberaming van kragstelselkomponente deur toepassings van stelselidentifikasietegnieke in. Instrumentasie vir stelselidentifikasie-metings en die meting van breëband-golfvorme op hoogspanning-transmissiestelsels vorm deel van hierdie navorsing. ’n Voorbeeld van wat reeds gedoen is, is die onlangse toetsing van ’n groot hoeveelheid generatoreenhede vir modellering- en parameterdoeleindes in samewerking met die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie (Eskom) van Suid-Afrika. Die manier waarop elektriese ladings gemodelleer word, is uiters belangrik vir die ontleding, werking en ontwerp van energiestelselnetwerke, veral in landelike gebiede. Ladingmodellering en ladingspanningsensitiwiteit vir energiestelselontleding kry dus heelwat aandag in navorsing oor kragstelsels.

Evaluering van die verrigting van kraglyn-isolators gemaak van verskillende materiale in besoedelde omgewings vorm ’n belangrike deel van die hoogspanning-navorsing. Siklo-alifatiese isolators van verskillende lengtes is byvoorbeeld by ’n toetsstasie aan die kus bekrag om hul besoedelingsverrigting te toets. ’n Besoedelingsmoniteringstoestel hiervoor is ontwikkel en gekalibreer.

Krag- elektroniese omsetters speel ’n belangrike rol in elektriese energie-omsetting en -beheer. Die krag- elektroniese navorsing fokus op die ontwikkeling en beheer van nuwe krag- elektroniese omsettingtegnologie en die toepassing daarvan. Dit sluit in navorsing oor veelvlak-omsetters, kostedoeltreffende WS-tot-WS-omsetters, enkel-tot-driefase-omsetters en matriksomsetters. Toepassings van hierdie omsetters is aktiewe filters, spanningregulasietoestelle, omsetting van hernubare energie en landelike elektrifikasie. ’n Voorbeeld is die 3 kV- aktiewe filter/regenerasie-toestel vir ’n traksiesubstasie wat onlangs ontwikkel is.

Navorsing oor elektriese masjiene en aandrywers fokus op die optimale ontwerp en kontrole van permanentemagneet-, reluktansie- en induksie-masjienaandrywings- en generatorstelsels. Optimale ontwerp van hierdie masjiene word verkry deur eindige-elementanalise en optimeringsalgoritmes. Nuwe permanentemagneet-generators is ontwerp en ontwikkel, byvoorbeeld vir direkteaandrywings- hernubare energietoepassings soos wind, hidro- en golfenergie. ’n Studie oor lineêre Stirling-enjingeneratorkragtoevoer is onlangs van stapel gestuur. ’n Ander fokuspunt van die navorsing is aandrywingstelsels vir elektriese vervoer, soos wielmotor-aandrywing vir elektriese voertuie. ’n Parallelle hibridiese elektriese voertuig is onlangs ontwikkel en getoets. Posisiesensorlose beheer asook optimale doeltreffendheidsbeheer vorm ook ’n integrale deel van die navorsing oor elektriese aandrywers.

Besoek die webtuistes hieronder vir verdere inligting oor die navorsingsfokusareas in die Afdeling Elektriese Energiestelsels. Nagraadse beurse is beskikbaar vir meesters- en doktorale studies.

Kontakpersoon: prof. MJ Kamper, of skakel +27 21 808 432

Elektriese masjiene en aandrywers

Besoek die elektriesemasjien-laboratorium se webtuiste vir meer inligting.

Hoogspanningnavorsing

Besoek die hoogspanningnavorsingslaboratorium se webtuiste vir meer inligting.

Drywingselektroniese omsetters

Besoek die groep vir drywingselektronika se webtuiste vir meer inligting.

Kragstelsel en transformator-modellering

Skakel met prof Johan Vermeulen vir meer inligting oor hierdie navorsingsaktiwiteit.

EMLAB Link
Elektriesemasjiene-laboratorium

Die Universiteit Stellenbosch se Elektriesemasjiene-laboratorium (EML) onderneem navorsing, ontwerp en ontwikkeling van sowel konvensionele as spesiale elektriese masjiene, toegepaste masjiene, toegepaste magnetika en drywingselektronika. Navorsers by die EML werk saam aan ’n verskeidenheid ontwerp- en ontwikkelingsprojekte, soos battery-aangedrewe dwarsstroommasjiene vir elektriese voertuie, hoëspoed-permanentemagneet-generators, skakelreluktansiemasjien-tegnologie, intelligente kragbestuur-traksiemotoraandrywing, die nuwe permanentemagneet-naafmotor, gevorderde bewegingbeheer en windgenerators met direkte aandrywing.


ESL Link
Hoogspanninglaboratorium

Die Departement Elektriese Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch is in 1944 gestig. Van die begin af was hoogspanning-ingenieurswese ’n belangrike element van die Departement. Die eertydse professore Alan Heydorn en Hanno Reuter het albei grondige hoogspanning-opleiding volgens die Duitse skool gehad. Voorgraadse lesings word in Afrikaans aangebied, maar nagraadse werk en navorsing word in Engels gedoen.


ESL Link
Groep vir drywingselektronika

Hierdie laboratorium doen hoofsaaklik navorsing vir bedryfs- en regeringsorganisasies. Eskom en Saneri tel onder ons kliënte.


Dr B (Bernard) BEKKER

Dr B (Bernard) BEKKER

POWER SYSTEMS & RENEWABLE ENERGY
Email: bbekker@sun.ac.za
Tel: 021-808 4041
Website: http://crses.sun.ac.za
Dr HJ (Johan) BEUKES

Dr HJ (Johan) BEUKES

POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS
Email: jbeukes@sun.ac.za
Tel: 021-808 2290

Ms K (Karen) GARNER

Ms K (Karen) GARNER

ELECTRICAL MACHINE SYSTEMS
Dr N (Nathie) GULE

Dr N (Nathie) GULE

ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES
Prof MJ (Maarten) KAMPER

Prof MJ (Maarten) KAMPER

DEPARTMENTAL CHAIR; ELECTRICAL MACHINE SYSTEMS
Email: kamper@sun.ac.za
Tel: 021-808 4323
Website: http://research.ee.sun.ac.za/emr/node/8
Prof HdT (Toit) MOUTON

Prof HdT (Toit) MOUTON

POWER ELECTRONICS
Email: dtmouton@sun.ac.za
Tel: 021-808 4780

Mr FM (Fred) MWANIKI

Mr FM (Fred) MWANIKI

POWER ELECTRONICS; ELECTRICAL DRIVES
Email: fmmwaniki@sun.ac.za
Tel: 021-808 2211

Dr AJ (Arnold) RIX

Dr AJ (Arnold) RIX

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Email: rix@sun.ac.za
Tel: 021-808 3623

Dr JM (Johann) STRAUSS

Dr JM (Johann) STRAUSS

ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS
Email: jstrauss@sun.ac.za
Tel: 021-808 4119

Prof HJ (Johan) VERMEULEN

Prof HJ (Johan) VERMEULEN

POWER SYSTEMS, LOAD MODELLING & RENEWABLE GENERATION
Email: vermeuln@sun.ac.za
Tel: 021-808 4326

Prof R-J (Roger) WANG

Prof R-J (Roger) WANG

ELECTRICAL MACHINE SYSTEMS
Email: rwang@sun.ac.za
Tel: 021-808 4335
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/rwang/