Elektronika en Elektromagnetika

Navorsingaktiwiteite dek die gebiede van antennes en voortplanting, numeriese metodes vir die oplossing van komplekse elektromagnetieseveld-probleme, mikrogolfstelsels en -toestelle, radar, elektromagnetiese versoenbaarheid en supergeleidingstroombane.

Die Afdeling se navorsingsaktiwiteite kry finansiële steun van die NNS en verskeie maatskappye in die privaat sektor. ’n Spesifieke, belangrike bron van finansiering is die SKA SARCHI-navorsingsleerstoel.

Verdere besonderhede oor die vernaamste navorsingsfokusareas in die Afdeling word hier onder verskaf.

Numeriese elektromagnetika

HF-metrologie en elektromagnetiese versoenbaarheid

Hoëfrekwensie-antennes

Mikrogolf- aktiewe komponente en stelsels

Mikrogolf- passiewe stelsels

SKA SARCHI-navorsingsleerstoel

Supergeleierstroombane en -sensors

High Frequency and Antenna laboratories
Hoëfrekwensie- en antenne-laboratoriums

Die Universiteit se HF- en antennemetingslaboratoriums is hier geleë. Ons het ’n aantal hulpbronne gepubliseer om jou te help om jou pad deur die laboratoriums te vind, die beskikbare instrumente te verstaan en te weet hoe om dit te gebruik.

Ons wil jou uitnooi om jou van die veiligheidsprosedures te vergewis, probleme aan te meld en op te los, verbeterings voor te stel en meer oor ons dienste uit te vind.


Computational Electromagnetics Group
Groep vir numeriese elektromagnetika

Die groep vir numeriese elektromagnetika (CEMAGG) aan die Universiteit Stellenbosch is in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese gesetel.

Ons bestudeer numeriese metodes om numeriese oplossings tot Maxwell se vergelykings te vind. Ons belangstellings sluit in die toepassing van die tegnieke van die eindige-elementmetode (FEM), die metode van momente (MoM) en die eindige verskil tyd gebied- (FDTD-)metode op hoëfrekwensie-elektromagnetieseveld-probleme, met toepassing gewoonlik in antenne- en mikrogolfingenieurswese.


Supergeleiding en nanotoestelle (SAND)
Supergeleiding en nanotoestelle (SAND)

‘SAND’ staan vir ‘Superconductivity, Advanced materials and NanoDevices’, en die groep doen navorsing oor supergeleiding- digitale stroombane (met inbegrip van sagteware-gedefinieerde radiostelsels), supergeleiding-internesirkulator-parameterekstraksie (induktansie), supergeleiding- analoë sensors, SQUID-magnetometrie, krioverkoelde elektroniese koppelvlakke, EDA-sagtewareontwikkeling en geomagnetisme.

Dr RD (Ryno) BEYERS

Dr RD (Ryno) BEYERS

LECTURER
Email: rdb@sun.ac.za
Tel: 021-808 4452

Ms E (Elmine) BOTES

Ms E (Elmine) BOTES

JUNIOR LECTURER
Email: ebotes@sun.ac.za
Tel: 021-808 4452

Prof MM (Matthys) BOTHA

Prof MM (Matthys) BOTHA

Associate Professor
Email: mmbotha@sun.ac.za
Tel: 021-808 4318
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/mmbotha/
Prof DB (David) DAVIDSON

Prof DB (David) DAVIDSON

Distinguished Professor, SKA SARCHI chair
Email: davidson@sun.ac.za
Tel: 021-808 4458
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/dbdavidson/
Prof JB (Johann) DE SWARDT

Prof JB (Johann) DE SWARDT

Associate Professor
Email: deswardt@sun.ac.za
Tel: 021-808 4325
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/deswardt/
Prof DIL (Dirk) DE VILLIERS

Prof DIL (Dirk) DE VILLIERS

Associate Professor
Email: ddv@sun.ac.za
Tel: 021-808 4011

Prof CJ (Coenrad) FOURIE

Prof CJ (Coenrad) FOURIE

Professor
Email: coenrad@sun.ac.za
Tel: 021-808 4029
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/cjfourie/
Prof P (Petrie) MEYER

Prof P (Petrie) MEYER

Distinguished Professor
Email: pmeyer@sun.ac.za
Tel: 021-808 4322

Prof WJ (Willem) PEROLD

Prof WJ (Willem) PEROLD

Vice Dean: Research
Email: wjperold@sun.ac.za
Tel: 021-808 4368

Prof HC (Howard) READER

Prof HC (Howard) READER

Extraordinary researcher
Dr C (Carlo) VAN NIEKERK

Dr C (Carlo) VAN NIEKERK

Senior Lecturer
Email: cvanniekerk@sun.ac.za
Tel: 021-808 4343

Dr PG (Gideon) WIID

Dr PG (Gideon) WIID

Lecturer
Email: wiidg@sun.ac.za
Tel: 021-808 3748

Gateways

 
 

Industry links


Latest in Jobshop

Latest Events

First icon box

2016 PRASA-RobMech International Conference

November 30, 2016 – December 2, 2016

First icon box

Antennas for Radio Telescopes – 2016

November 21, 2016 – November 25, 2016