Elektronika en Elektromagnetika

Navorsingaktiwiteite dek die gebiede van antennes en voortplanting, numeriese metodes vir die oplossing van komplekse elektromagnetieseveld-probleme, mikrogolfstelsels en -toestelle, radar, elektromagnetiese versoenbaarheid en supergeleidingstroombane.

Die Afdeling se navorsingsaktiwiteite kry finansiële steun van die NNS en verskeie maatskappye in die privaat sektor. ’n Spesifieke, belangrike bron van finansiering is die SKA SARCHI-navorsingsleerstoel.

Verdere besonderhede oor die vernaamste navorsingsfokusareas in die Afdeling word hier onder verskaf.

Numeriese elektromagnetika

HF-metrologie en elektromagnetiese versoenbaarheid

Hoëfrekwensie-antennes

Mikrogolf- aktiewe komponente en stelsels

Mikrogolf- passiewe stelsels

SKA SARCHI-navorsingsleerstoel

Supergeleierstroombane en -sensors

High Frequency and Antenna laboratories
Hoëfrekwensie- en antenne-laboratoriums

Die Universiteit se HF- en antennemetingslaboratoriums is hier geleë. Ons het ’n aantal hulpbronne gepubliseer om jou te help om jou pad deur die laboratoriums te vind, die beskikbare instrumente te verstaan en te weet hoe om dit te gebruik.

Ons wil jou uitnooi om jou van die veiligheidsprosedures te vergewis, probleme aan te meld en op te los, verbeterings voor te stel en meer oor ons dienste uit te vind.


Computational Electromagnetics Group
Groep vir numeriese elektromagnetika

Die groep vir numeriese elektromagnetika (CEMAGG) aan die Universiteit Stellenbosch is in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese gesetel.

Ons bestudeer numeriese metodes om numeriese oplossings tot Maxwell se vergelykings te vind. Ons belangstellings sluit in die toepassing van die tegnieke van die eindige-elementmetode (FEM), die metode van momente (MoM) en die eindige verskil tyd gebied- (FDTD-)metode op hoëfrekwensie-elektromagnetieseveld-probleme, met toepassing gewoonlik in antenne- en mikrogolfingenieurswese.


Supergeleiding en nanotoestelle (SAND)
Supergeleiding en nanotoestelle (SAND)

‘SAND’ staan vir ‘Superconductivity, Advanced materials and NanoDevices’, en die groep doen navorsing oor supergeleiding- digitale stroombane (met inbegrip van sagteware-gedefinieerde radiostelsels), supergeleiding-internesirkulator-parameterekstraksie (induktansie), supergeleiding- analoë sensors, SQUID-magnetometrie, krioverkoelde elektroniese koppelvlakke, EDA-sagtewareontwikkeling en geomagnetisme.

Prof MM (Matthys) BOTHA

Prof MM (Matthys) BOTHA

COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS
Email: mmbotha@sun.ac.za
Tel: 021-808 4318
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/mmbotha/
Prof DB (David) DAVIDSON

Prof DB (David) DAVIDSON

Extraordinary Professor
Email: davidson@sun.ac.za
Tel: 021-808 4458
Website: https://goo.gl/bG8bsC
Prof JB (Johann) DE SWARDT

Prof JB (Johann) DE SWARDT

MICROWAVE ELECTRONICS
Email: deswardt@sun.ac.za
Tel: 021-808 4325
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/deswardt/
Prof DIL (Dirk) DE VILLIERS

Prof DIL (Dirk) DE VILLIERS

ANTENNAS AND MICROWAVES, SA SKA RESEARCH CHAIR: ENGINEERING ELECTROMAGNETICS
Email: ddv@sun.ac.za
Tel: 021-808 4011

Prof CJ (Coenrad) FOURIE

Prof CJ (Coenrad) FOURIE

ELECTRONICS
Email: coenrad@sun.ac.za
Tel: 021-808 4029
Website: http://staff.ee.sun.ac.za/cjfourie/
Dr J (Jacki) GILMORE

Dr J (Jacki) GILMORE

ANTENNAS
Email: jackivdm@sun.ac.za
Tel: 021-808 2483

Dr DJ (Danie) LUDICK

Dr DJ (Danie) LUDICK

COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS
Email: dludick@sun.ac.za
Tel: 021-808 4410
Website: http://www.danieludick.co.za/
Prof P (Petrie) MEYER

Prof P (Petrie) MEYER

MICROWAVE CIRCUITS
Email: pmeyer@sun.ac.za
Tel: 021-808 4322

Dr E (Elmine) MEYER

Dr E (Elmine) MEYER

MICROWAVE CIRCUITS
Email: elmine@sun.ac.za
Tel: 021-808 4452

Prof WJ (Willem) PEROLD

Prof WJ (Willem) PEROLD

ELECTRONICS
Email: wjperold@sun.ac.za
Tel: 021-808 4368

Dr C (Carlo) VAN NIEKERK

Dr C (Carlo) VAN NIEKERK

ANTENNAS AND PROPAGATION
Email: cvanniekerk@sun.ac.za
Tel: 021-808 4409

Prof J (Jaco) VERSFELD

Prof J (Jaco) VERSFELD

TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING
Email: djjversfeld@sun.ac.za
Tel: 021-808 4319

Dr PG (Gideon) WIID

Dr PG (Gideon) WIID

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY AND RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
Email: wiidg@sun.ac.za
Tel: 021-808 3748