Huidige voorgraadse studente

Module-webwerwe: Die meeste modules het webwerwe met aanvullende materiaal. Jy kan elke module-webwerf by een van die volgende skakels opspoor:

PCB-vervaardiging: Studente wat PCB-vervaardigingsdienste benodig, moet ’n .
aansoekvorm invul.

Inligting oor veiligheid is beskikbaar op die blad met dokumente vir aflaai.