Seinverwerking en masjienleer

Die Afdeling Seinverwerking (ook bekend as die DSP-afdeling weens ons voorliefde om probleme digitaal op te los) werk op ’n verskeidenheid gebiede wat die manipulering van inligtingdraende seine behels. Die Afdeling bestaan uit mense wat spesialiseer in die transmissie van sodanige seine oor groot afstande (telekommunikasie) en deur komplekse netwerke (netwerkteorie), en mense wat belangstel in die onttrekking en vaslegging van die inligting in die sein – hetsy digitale data (digitale kommunikasie en media) of natuurlikewêreld-seine soos spraak (spraakverwerking) en beelde (beeldverwerking).

Besoekers wat na die DSP-laboratorium op soek is, word aangeraai om die ryk aroma te volg van vars koffie, die brandstof waarop die ongeveer 30 nagraadse navorsers in ons goed toegeruste laboratoriums funksioneer. Aangesien soveel van ons navorsing die manipulasie van inligting behels, is die hoofwerkarea ’n groot rekenaarnetwerk wat deur Ubuntu Linux bedryf word. Die Afdeling het ook drie kleiner laboratoriums vir gespesialiseerde toerusting en hardwareontwikkeling. Vyf voltydse fakulteitslede hou oor die navorsingswerk toesig.

Die aktiwiteite in die Afdeling Seine kan in vyf hoofnavorsingsgebiede verdeel word, elk met sy eie projekte en personeellede.
Skakel met TR Niesler: trn@sun.ac.za of Tel: +27-21-808 4118 vir verdere inligting.

Spraakverwerking

Beeldverwerking

Satellietkommunikasie

Sagteware-gedefinieerde radio

Netwerktoepassings

Die Media Lab

Uitruilgeleenthede

Signal Processing Group
Groep vir digitale-seinverwerking

Hierdie navorsingsgroep in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese is gemoeid met die verwerking van digitale seine. Ons lok jaarliks verskeie nagraadse ingenieurswesestudente vir meesters- en doktorsgrade. Die groep het talle fokusareas en navorsing is op die verwerking van verskillende soorte seine gemik. Dit sluit in spraakherkenning, beeldverwerking, uitsaaiwese, netwerkprotokols, onderwaterkommunikasie en sagteware-gedefinieerde radio.


Groep vir handskrifontleding

Die verkryging van dinamiese inligting uit statiese handgeskrewe tekste is ’n probleem wat gesamentlik aangepak word deur die groep vir toegepaste wiskunde in die Departement Wiskundige Wetenskappe en die DSP-groep (vir die verwerking van digitale seine) in die Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch.


Groep vir sagteware-gedefinieerde radio

Groep vir sagteware-gedefinieerde radio

Sagteware-gedefinieerde radio (SDR) is kommunikasie-argitektuur waar die maksimum stelselfunksionaliteit (modulasie en demodulasie ingesluit) in die digitale (oftewel sagteware-) domein gesetel is. Hierdie benadering beloof hoogs buigsame kommunikasiestelsels, waar ’n enkele hardewareplatform vir talle verskillende toepassings hergebruik kan word, en stelselopgradering deur ’n eenvoudige sagteware-opgradering gedoen kan word. Die hooffokus van stelselontwerp verskuif ook na sagteware, wat vinnige toepassing, ontwikkeling en implementering moontlik maak.

Die groep vir sagteware-gedefinieerde radio bestaan uit nagraadse ingenieurstudente van die Universiteit Stellenbosch. Die groep fokus op die ontwikkeling van ’n sagtewarebiblioteek vir gebruik in SDR-verwante projekte, met ’n voorwerpgeoriënteerde argitektuur om vinnige en buigsame toepassingsontwerp moontlik te maak.

Prof JA (Johan) DU PREEZ

Prof JA (Johan) DU PREEZ

SPEECH PROCESSING AND PATTERN RECOGNITION
Prof HA (Herman) ENGELBRECHT

Prof HA (Herman) ENGELBRECHT

NETWORKS AND DISTRIBUTED SYSTEMS
Dr H (Herman) KAMPER

Dr H (Herman) KAMPER

SPEECH PROCESSING AND PATTERN RECOGNITION
Email: kamperh@sun.ac.za
Tel: 021-808 4457
Website: http://www.kamperh.com
Prof TR (Thomas) NIESLER

Prof TR (Thomas) NIESLER

SPEECH PROCESSING AND PATTERN RECOGNITION
Email: trn@sun.ac.za
Tel: 021-808 4118
Website: http://www.dsp.sun.ac.za/~trn/
Dr R (Riaan) WOLHUTER

Dr R (Riaan) WOLHUTER

Extraordinary Researcher: DSP Telecommunications