Taalondersteuning

Alle kursusmodules word tot aan die einde van die derde studiejaar in Afrikaans en Engels aangebied. Nadere besonderhede:

  • Alle eerstejaarlesings word in parallelle Afrikaanse en Engelse klassessies aangebied.
  • Alle tweedejaar-, derdejaar- en vierdejaarlesings word óf in parallelle Afrikaanse en Engelse klassessies aangebied óf getolk (in Engels of in Afrikaans, soos van toepassing) deur professionele intydse fluistertolkdienste.

Spesiale taalvaardigheidsmodules word aangebied vir studente wat nie na wense in die akademiese geletterdheidstoetse presteer nie. Alle toets- en eksamenvraestelle asook alle take word in sowel Afrikaans en Engels verskaf, en studente kan enige vraestel of taak in Afrikaans of Engels skryf asook in enige van die twee tale met dosente kommunikeer.