Voornemende voorgraadse studente

Ons kampus is nie net een van die mooistes nie; as jy aan hierdie departement studeer het, lê ’n enorme verskeidenheid betalende loopbaanmoontlikhede voor jou oop, want in byna elke sektor van die ekonomie is ons gegradueerdes in groot aanvraag. Die Departement kan met verskeie internasionale toekennings spog en het al wêreldberoemde ingenieurs gelewer. Die spoed waarteen ons ingenieurs deur die arbeidsmark opgeraap word, bewys die uitnemende gehalte van ons opleiding. Met ander woorde, elektriese en elektroniese ingenieurs wat by ons gegradueer het, vind gewoonlik werk (of eintlik: gee gehoor aan hulle roeping) voordat jy kan sê ‘Ohm se wet’.

Die BIng-program in Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese rus jou toe met ’n breë kennisgrondslag vir ’n verskeidenheid loopbaangeleenthede. Die derde jaar en die finale studiejaar bou voort op die grondslag van wiskunde en ingenieurswetenskappe wat tydens die eerste twee jaar gevestig is, met ingenieurstoepassings op die gebied van elektriese energie, elektronika, elektromagnetiese stelsels, rekenaarstelsels, beheerstelsels en seinverwerking.

Die program is deur die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) gesertifiseer, wat beteken dat gegradueerdes as professionele ingenieurs kan registreer. Die Washington-akkoord sertifiseer ook dat ʼn ingenieurskwalifikasie wat aan die Universiteit Stellenbosch verwerf is, internasionaal erken word. Waarop dit neerkom, is dat die graadkursus wat ons aanbied internasionaal geldig is. Talle van ons studente betree dan ook die internasionale arbeidsmark en skitter in multinasionale maatskappye.

 ’n Interaktiewe akademiese steunprogram is beskikbaar vir studente uit ’n benadeelde agtergrond.

Die Departement bied een vierjarige baccalaureusgraadprogram in elektriese en elektroniese ingenieurswese, met vier spesialisrigtings, naamlik informatika, energie, robotika en telekommunikasie. Spesialisering begin in die tweede semester van die derde studiejaar.

Informatika

Hierdie spesialisrigting fokus op hoëvlak-rekenaarwetenskap en sagtewarestelsels (soos internetkommunikasie, virtuele berging, en so meer), maar bied ook ’n stewige grondslag in rekenaars en data, en sluit hardeware- en sagteware-ontwerp in, in hoëvlak- sowel as laevlaktale. Studente wat hierdie rigting volg, registreer in hulle laaste twee studiejare vir drie van die vier finalejaarmodules van die BSc Rekenaarwetenskap-graad.

Energie

In hierdie spesialisrigting leer studente van elektriese motors, kragopwekking, hernubare energie, energiebeheer en rekenaarbeheerde kragbestuur.

Robotika

Hierdie spesialisrigting fokus op die gebied waar meganika en elektronika by mekaar aansluit, en dek die ontwerp van robotvoertuie, onbemande vliegtuie en satelliete. Die Departement was op groot skaal betrokke by die ontwikkelingsatelliete wat hier in Suid-Afrika gebou is, en is ’n leier op die gebied van satellietingenieurswese.

Telekommunikasie

Ons wêreld is gevul met kommunikasietoestelle soos selfone, radio- en televisie-ontvangers en GPS-stelsels. Mikrogolfseine gemoduleer met geënkodeerde inligtingstrome versend sportgebeure binne fraksies van ’n sekonde oor die wêreld heen, sodat ons in die gerief van ons huis daarna kan kyk. Dit word deur telekommunikasie-teorie moontlik gemaak. Hierdie spesialisrigting van die kursus fokus spesifiek op die kennis van elektronika, hoëfrekwensietegnieke en datatransmissie van data wat nodig is om hierdie breë vakgebied binne E&E Ingenieurswese te betree.

Die jongste jaarboek van die Fakulteit Ingenieurswese het nadere besonderhede oor die kursusstruktuur en beskrywings van afsonderlike modules. 

In die eerste jaar volg alle ingenieurswesestudente dieselfde kursusse ten einde die nodige wiskundige en wetenskaplike vaardighede aan te leer. Vanaf die tweede jaar word die suiwer wiskundige inhoud vervang deur ingenieurswese-kursusmodules, waarin die wiskunde op ingenieursprobleme toegepas word en ook soms verder ontwikkel word, indien nodig. In die tweede jaar begin die verskillende ingenieursgraad-kursusse dus uiteenloop.

Tot aan die einde van die eerste semester van die derde jaar volg alle E&E Ingenieurswese-studente dieselfde stel modules. Dit bied aan studente ’n breë, afgeronde grondslag wat hulle toerus om enige sektor van die arbeidsmark vir elektriese en rekenaaringenieurswese te betree.

Aan die begin van die tweede semester van die derde jaar kan studente een van die vier spesialisrigtings begin volg. Aangesien studente teen daardie tyd reeds ʼn grondige kennis van die verskillende vakrigtings in E&E Ingenieurswese het, kan hulle ’n ingeligte keuse oor die res van hulle program maak.

Die vier spesialisrigtings word in die vierde (finale) jaar voortgesit, en die studente sluit hulle program met ’n finalejaar-projek af. ’n Aansienlike deel van die finale studiejaar word gewy aan hierdie projek, wat die hoogtepunt van vier jaar se studie is.

Die program dek nie net kwessies wat met wiskunde en tegniese ingenieurswese te make het nie, maar ook ingenieurswese-bestuursvaardighede, en alle finalejaar-studente volg ’n module oor entrepreneurskap.

Om tot hierdie program toegelaat te word, moet jy voldoen aan sekere minimumvereistes, wat in die jongste jaarboek van die Fakulteit Ingenieurswese uiteengesit word. As jy aan daardie vereistes voldoen, kan jy hier aansoek doen.